Czego dotyczy obowiązek rodo

„RODO” to w skrócie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony danych osobowych. 25 maja 2018 r. po dwuletnim okresie dostosowawczym krajów członkowskich, zastąpi dotychczasowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych i wprowadzi zupełnie nowy standard zarówno w zakresie obowiązków przedsiębiorców jak i możliwości organów kontrolnych.

 

Kto musi się przygotować

Ustawie podlega każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w Unii Europejskiej i przetwarza dane osobowe, czyli podejmuje na nich jakiekolwiek operacje w toku swojej codziennej działalności (zbiera, przechowuje, usuwa, udostępnia, itp.). Przetwarzanie danych dotyczy zarówno klientów firmy, jak i współpracowników oraz kontrahentów. Obowiązek wdrożenia odpowiednich standardów bezpieczeństwa infrastruktury IT pojawia się już od pierwszego komputera w użyciu, zarówno w sieci wewnętrznej jak i z dostępem do Internetu.

Pobierz ofertę